Lưu trữ thẻ: A95X

Rom A95X F4

A95X F4 phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá có sửa lỗi: 9.13.2 CPU: Amlogic S905X2 GPU: G31™ MP2

Rom A95X F3, thoáng khí, siêu mỏng

A95X F3, thoáng khí, siêu mỏng phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi cố

Rom A95X F2

A95X F2 phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi cố định: 9.13.2 CPU: Amlogic

Rom A95X Tối đa

A95X Tối đa phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi cố định: 9.13.2 CPU: