Lưu trữ thẻ: Yougu

Rom Yougu X4Q

Để cập nhật ROM cho Yougu X4 Pro Android TV Box, bạn có thể thực hiện một số

Rom Yougu X4 Pro

Yougu X4 Pro phiên bản slimBOXtv: 114,17 Phiên bản vá lỗi: 114.17.1 phiên bản mô-đun

Rom Yougu AM7

Để cập nhật ROM cho Yougu AM7 Android TV Box qua USB Burning Tool, bạn có thể thực hiện các