Trình khởi chạy Projectivy

Trình khởi chạy Projectivy

Phiên bản: 4,54

Mô tả ngắn:

Trình khởi chạy thay thế cho Android TV, có phím tắt nhập liệu, kiểm soát của phụ huynh.

Thay đổi:

  • sửa lỗi bổ sung cho Android 6.0 và hình nền
  • Bản địa hóa Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan đã được cập nhật

Tải xuống

Vô hiệu hóa logo bắt đầu trong Projectivy Launcher

Tải xuống