Lưu trữ thẻ: X4S

Rom TranSpeed ​​X4, X4S

Dưới đây là thông tin về TranSpeed X4 và X4S, hai hộp TV Android được trang bị AMlogic S905X4: