Lưu trữ thẻ: X10

Rom X10 tối đa x4

Để cập nhật ROM cho TranSpeed X10 qua USB Burning Tool, bạn có thể thực hiện các bước sau: Chuẩn