Rom X10 tối đa x4

Để cập nhật ROM cho TranSpeed X10 qua USB Burning Tool, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị:
  • Tải firmware: Trước tiên, bạn cần tải firmware (ROM) phù hợp cho thiết bị của mình. Bạn có thể tìm thấy phiên bản firmware trên trang web chính thức của TranSpeed hoặc các nguồn tài liệu khác.
  • USB Burning Tool: Tải và cài đặt USB Burning Tool trên máy tính của bạn.
 2. Kết nối thiết bị với máy tính:
  • Kết nối TranSpeed X10 với máy tính thông qua cáp USB.
 3. Mở USB Burning Tool:
  • Mở USB Burning Tool trên máy tính.
  • Nhấp vào “File” và chọn “Import Image” để tải firmware đã tải xuống.
 4. Chọn firmware:
  • Chọn file firmware bạn đã tải xuống.
  • Đảm bảo rằng thiết bị đã được kết nối và được nhận diện bởi USB Burning Tool.
 5. Bắt đầu cập nhật:
  • Nhấp vào “Start” để bắt đầu quá trình cập nhật.
  • Đợi cho đến khi quá trình hoàn tất.
 6. Khởi động lại thiết bị:
  • Sau khi cập nhật thành công, khởi động lại TranSpeed X10.

Lưu ý rằng việc cập nhật firmware có thể ảnh hưởng đến dữ liệu và cài đặt của bạn, vì vậy hãy sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện. Chúc bạn thành công! 🚀

X10 tối đa x4

 

 • CPU: Amlogic S905X4
 • Bộ xử lý đồ họa: G31™MP2
 • Đa dạng:
chú ý

1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của bạn và bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả!

2. Đừng quên làm điều này trước khi flash điện thoại của bạn hỗ trợ Chương trình đang ở sao lưu alpha và sử dụng dữ liệu hệ thống TWRP.
3. Nghiêm cấm xuất bản chương trình cơ sở trên các tài nguyên của bên thứ ba mà không có sự cho phép của chúng tôi hoặc cung cấp liên kết tới bài đăng này!
4. Nếu bạn tìm thấy bản dịch không chính xác, lỗi hoặc các vấn đề khác trong phần sụn, vui lòng gửi nhật ký cho chúng tôi (Cách thực hiện – sự kết hợp), video hoặc ảnh chụp màn hình.Bạn có thể viết thư cho điện báo Thảo luận về phần sụn của chúng tôi.

Cài đặt chương trình cơ sở
 1. Chương trình công cụ ghi đĩa qua USB – dạy.
 2. Đã cập nhật firmware, lưu dữ liệu vào công cụ ghi USB – dạy.
Translate »