nâng cấp YouTube

nâng cấp YouTube

Phiên bản: Ngày 17 tháng 3 năm 38

giới thiệu ngắn gọn:

Bản mod YouTube không có quảng cáo, có tính năng phát lại trong nền, chủ đề màu đen và các chức năng khác. Cần có ứng dụng MicroG để đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn. Tiện ích bổ sung phải được cài đặt trước và không thể ngăn nó chạy trong nền. Nếu xảy ra sự cố trong quá trình cập nhật, phiên bản trước phải được gỡ cài đặt và microG cũng như phiên bản mới phải được cài đặt đầy đủ.

Đa dạng:

  • Khả năng tạo danh sách trắng các kênh quảng cáo video
  • Đã thêm hỗ trợ cho các biểu tượng chủ đề Android 13
  • Quay lại YouTube Tích hợp không thích đã hoàn tất
  • Cải thiện tính năng chặn quảng cáo
  • Tạo màu sắc có thể tùy chỉnh cho danh mục phụ Promoterblock
  • Đã thêm hỗ trợ để đặt thời lượng phân đoạn tối thiểu cho Nhà tài trợ
  • Đã thêm tùy chọn để bật các nút trình duyệt trong Khối tài trợ

Tải xuống

Translate »