Lưu trữ thẻ: Tối

Rom X10 tối đa x4

Để cập nhật ROM cho TranSpeed X10 qua USB Burning Tool, bạn có thể thực hiện các bước sau: Chuẩn

Rom S9 Tối đa

S9 Tối đa phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi cố định: 9.13.2 CPU:

Rom Phiên bản nâng cao tối đa T95

Phiên bản nâng cao tối đa T95 phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi

Rom X96 Tối đa

X96 Tối đa phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi cố định: 9.13.2 phiên

Rom A95X Tối đa

A95X Tối đa phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi cố định: 9.13.2 CPU: