Lưu trữ thẻ: TranSpeed

Rom TranSpeed ​​X4, X4S

Dưới đây là thông tin về TranSpeed X4 và X4S, hai hộp TV Android được trang bị AMlogic S905X4: