Lưu trữ Danh mục: Bản vá lổi android tv box

Katniss – Tìm kiếm bằng giọng nói từ Google

Katniss – Tìm kiếm bằng giọng nói từ Google Nói một cách nhẹ nhàng, vì

Bộ đánh bóng phim

Bộ đánh bóng phim Bản vá sẽ cài đặt ứng dụng xem phim trực tuyến

Khởi động hoạt hình

Khởi động hoạt hình Bootanimation (hoạt ảnh khởi động Android) là hình ảnh động khởi

James DSP

James DSP Lựa chọn thay thế tốt cho ViperFX, với sự hỗ trợ xung của

Gói hình ảnh

Gói hình ảnh Bản vá sẽ cài đặt hình ảnh của trình khởi chạy trên

Translate »