Katniss – Tìm kiếm bằng giọng nói từ Google

Katniss – Tìm kiếm bằng giọng nói từ Google

Nói một cách nhẹ nhàng, vì Google Tìm kiếm đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất do có các bản cập nhật mới nên tôi quyết định tạo một ứng dụng.Nó khôi phục phiên bản mà tôi nghĩ là hoạt động tốt nhất 3.7.0. Ứng dụng này rất phổ biến và hoạt động trên tất cả các hộp TV.Yêu cầu sau khi cài đặt Tắt cập nhật tự động Ứng dụng thị trường!

chú ý
Đừng quên sao lưu dữ liệu hệ thống trước khi cài đặt TWRP.
Tôi không chịu trách nhiệm về hành động của bạn và mọi rủi ro, rủi ro đều do bạn chịu.
Cài đặt
Trong cài đặt, bật quyền truy cập root. Cài đặt ứng dụng và khởi chạy nó. Sau một thời gian, TV box sẽ tự động khởi động lại! Điều này có nghĩa là bản vá đã được cài đặt.

Tải xuống Katniss_3.7.0_for_slimBOXtv

Translate »