Phiên bản Internet TV Professional

Phiên bản Internet TV Professional

Phiên bản: 7.1.5

giới thiệu ngắn gọn:

Xem IPTV từ ISP của bạn hoặc xem TV từ bất kỳ nguồn internet nào khác.

Đa dạng:

  • Cải thiện hiệu suất khi tải danh sách phát lớn
  • Sửa các lỗi nhỏ và lỗi

Tải xuống