Cody

Cody

Phiên bản: 20.2 Liên hệ

giới thiệu ngắn gọn:

Trình phát đa phương tiện đa nền tảng miễn phí và phần mềm HTPC mã nguồn mở.

Đa dạng:

  • Thuật toán mới khắc phục một số sự cố âm thanh liên quan đến Android
  • Cải tiến giao thức Samba và triển khai NFS4 mới
  • Một số bản sửa lỗi đã được thực hiện đối với trình quản lý lưu trò chơi mới để cải thiện khả năng sử dụng
  • Đã thực hiện chỉnh sửa đầu vào và một số loại bộ điều khiển phổ biến đã được đồng bộ hóa
  • cPython được cập nhật lên phiên bản 3.11.2 và cải tiến OSD
  • Đã sửa lỗi phụ đề WebVTT để loại bỏ các phân đoạn chồng chéo
  • Đã khắc phục một số hồi quy với danh sách và hình minh họa khi Kodi được sử dụng làm máy chủ UPnP
  • Nhiều bản sửa lỗi cho các phiên bản trước và sự cố ứng dụng

Tải xuống

Translate »