Lưu trữ thẻ: M8S

Rom Mecool M8S Pro

Mecool M8S Pro phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá có sửa lỗi: 9.13.2 CPU:

Rom Bộ khuếch đại M8S Pro+

Bộ khuếch đại M8S Pro+ phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi cố định: