Lưu trữ thẻ: T95X4

Rom T95X4

Để cập nhật ROM cho T95X4 Android TV Box, bạn có thể thực hiện các bước sau: Chuẩn