Lưu trữ thẻ: Tanix

Rom Tanix TX9S

Tanix TX9S phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá có sửa lỗi: 9.13.2 CPU: Amlogic

Rom Tanix TX3

Tanix TX3 phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi cố định: 9.13.2 CPU: Amlogic

Rom Tanix TX68

  Tanix TX68   CPU: Allwinner H618 Bộ xử lý đồ họa: Mali G31 MP2