Gói hình ảnh

Gói hình ảnh

Bản vá sẽ cài đặt hình ảnh của trình khởi chạy trên máy tính của bạn tivi hộp mỏng thiết bị.

Cài đặt

1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của bạn và bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả!

2. Đừng quên thực hiện việc này trước khi cài đặt hỗ trợ Chương trình đang ở sao lưu alpha và sử dụng dữ liệu hệ thống TWRP.
3. Sao chép kho lưu trữ chứa bản vá vào một thư mục /Bộ nhớ chia sẻ nội bộ/cập nhậtSBXtv (thư mục phải trống)
4. Nhấn Cài đặt Thiết lập slimBOXtv – Project slimBOXtv – Cài đặt bản vá

Tải xuống bản vá

Translate »