Máy kiểm tra bộ điều khiển trò chơi

Máy kiểm tra bộ điều khiển trò chơi

Phiên bản: 23/08/2018

giới thiệu ngắn gọn:

Hiển thị các nút và cần điều khiển đã nhấn cũng như việc gán lại các nút. Để cấu hình lại gamepad, bạn cần có quyền truy cập root.

Đa dạng:

  • đã sửa lỗi

Tải xuống

Translate »