Khởi động hoạt hình

Khởi động hoạt hình

Bootanimation (hoạt ảnh khởi động Android) là hình ảnh động khởi động (chính xác hơn là hình ảnh) hiển thị khi Android tải.

Cài đặt

1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của bạn và bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả!

2. Đừng quên thực hiện việc này trước khi cài đặt hỗ trợ Chương trình đang ở sao lưu alpha và sử dụng dữ liệu hệ thống TWRP.
3. Copy bootanimation.zip vào thư mục /Bộ nhớ chia sẻ nội bộ/cập nhậtSBXtv (Nếu chưa có thư mục thì tạo thủ công)
4. Nhấn Cài đặt Trong cài đặt slimBOXtv – giao diện – chọn bootanimation – cài đặt bootanimation của bạn – cài đặt
5. Sau khi cài đặt xong máy sẽ yêu cầu khởi động lạiTải xuống – Khởi động hoạt hình_loading
Tải xuống – Bootanimation_googleTV_2
Tải xuống – Khởi động hoạt hình_androidTV

Tải xuống – Bootanimation_androidTV_2

Tải xuống – Bootanimation_androidTV_2021

Tải xuống – Bootanimation_googleTV

Translate »