Rom Yougu X4Q

Để cập nhật ROM cho Yougu X4 Pro Android TV Box, bạn có thể thực hiện một số cách sau:

 1. Cài đặt ROM qua OTA (Over-the-Air Update):
  • OTA là phương pháp nhanh chóng và tiện lợi để cập nhật phiên bản hệ điều hành mới nhất cho thiết bị của bạn mà không cần kết nối với máy tính. Hãy kiểm tra xem có sẵn bản cập nhật OTA cho Yougu X4 Pro không.
 2. Sử dụng Xiaomi Utility Tool:
  • Tải về công cụ Xiaomi Utility Tool.
  • Tải ROM Yougu X4 Pro (định dạng Fastboot TGZ).
  • Kết nối Yougu X4 Pro với máy tính qua cáp USB.
  • Mở Xiaomi Utility Tool và chọn tệp ROM đã tải về.
  • Bấm vào nút “Flash” để cài đặt ROM.

Lưu ý rằng việc cập nhật ROM có thể xóa dữ liệu trên thiết bị, vì vậy hãy sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện. Chúc bạn thành công trong việc cập nhật ROM cho Yougu X4 Pro! 🚀

Để cập nhật ROM cho Yougu X4Q, bạn có thể thực hiện một số cách sau:

 1. Cài đặt ROM qua OTA:
  • OTA (Over-the-Air Update) là phương pháp nhanh chóng và tiện lợi để cập nhật phiên bản hệ điều hành mới nhất cho điện thoại của bạn mà không cần kết nối với máy tính. Bạn có thể kiểm tra xem có sẵn bản cập nhật OTA cho Yougu X4Q không.
 2. Sử dụng Xiaomi Utility Tool:
  • Tải về công cụ Xiaomi Utility Tool.
  • Tải ROM Yougu X4Q (định dạng Fastboot TGZ).
  • Kết nối Yougu X4Q với máy tính qua cáp USB.
  • Mở Xiaomi Utility Tool và chọn tệp ROM đã tải về.
  • Bấm vào nút “Flash” để cài đặt ROM.

Lưu ý rằng việc cập nhật ROM có thể xóa dữ liệu trên điện thoại, vì vậy hãy sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện. Chúc bạn thành công trong việc cập nhật ROM cho Yougu X4Q! 🚀

Yougu X4Q

 

 • phiên bản slimBOXtv: 114,17
 • Phiên bản vá lỗi: 114.17.1

 

 • phiên bản mô-đun slimBOXtv: 114,17

 

 • CPU: Amlogic S905X4
 • Bộ xử lý đồ họa: G31™MP2
 • Đa dạng: Thêm firmware mod slimBOXtv
chú ý

1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của bạn và bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả!

2. Đừng quên làm điều này trước khi flash điện thoại của bạn hỗ trợ Chương trình đang ở sao lưu alpha và sử dụng dữ liệu hệ thống TWRP.
3. Nghiêm cấm xuất bản chương trình cơ sở trên các tài nguyên của bên thứ ba mà không có sự cho phép của chúng tôi hoặc không cung cấp liên kết tới bài đăng này!
4. Nếu bạn tìm thấy bản dịch không chính xác, lỗi hoặc các vấn đề khác trong phần sụn, vui lòng gửi nhật ký cho chúng tôi (Cách thực hiện – sự kết hợp), video hoặc ảnh chụp màn hình.Bạn có thể viết thư cho điện báo Thảo luận về phần sụn của chúng tôi.

Cài đặt chương trình cơ sở
 1. Chương trình công cụ ghi đĩa qua USB – dạy.
 2. Đã cập nhật firmware, lưu dữ liệu vào công cụ ghi USB – dạy.
Translate »