nâng cấp YouTube

nâng cấp YouTube

Phiên bản: 18.36.39

giới thiệu ngắn gọn:

Sự tái sinh không chính thức của Vanced, được thiết kế để cung cấp các tính năng mới cũng như những tính năng đã có trong Vanced.

Đa dạng:

  • Đã cập nhật tích hợp tích hợp lên phiên bản 0.107.10 và các bản vá cho phiên bản 2.173.10
  • Khi phát một clip, video sẽ bắt đầu phát lại từ đầu
  • Đã thêm một số loại trừ mặc định vào youtube/hide-general-ads
  • Đã khắc phục sự cố hiển thị phụ đề ở trên cùng khi xem các phim ngắn liên quan
  • Cập nhật bản dịch cho tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Nga và các ngôn ngữ khác từ Crowdin

Tải xuống

Translate »