Đã cập nhật firmware, lưu dữ liệu vào công cụ ghi USB

Đã cập nhật firmware, lưu dữ liệu vào công cụ ghi USB

Trước khi flash firmware, bỏ chọn hộp kiểm và xóa bộ nhớ flash.

chú ý
Tùy chọn này không thể được sử dụng nếu Nhật ký thay đổi phiên bản Trong phần sụn, bản sửa lỗi “System Correction” được hiển thị
Translate »