đường ống mới

đường ống mới

Phiên bản: 0,25,1

giới thiệu ngắn gọn:

Ứng dụng trình phát đa phương tiện mã nguồn mở và miễn phí dành cho thiết bị Android, được biết đến nhiều nhất là ứng dụng khách YouTube không chính thức.

Đa dạng:

  • Đã thêm cảnh báo về các bộ sưu tập trùng lặp và nút để xóa chúng
  • Ẩn video đã xem một phần và bỏ qua quyền đối với các nút phần cứng
  • Sửa chế độ toàn màn hình yêu cầu hai lần nhấp trong MIUI
  • Đã sửa lỗi URL trình duyệt, sự cố tải xuống và mở trình phát bên ngoài trên Android 11+
  • Xem số liệu bây giờ khớp chính xác với cài đặt

Tải xuống

Translate »