Rom Độc tính 1

Độc tính 1

  • phiên bản slimBOXtv: 42.15-54.15
  • Phiên bản vá lỗi cố định: –.–.-
  • Phiên bản mô-đun slimBOXtv 54: 54,15
  • CPU: Amlogic S905X3
  • Bộ xử lý đồ họa: G31™MP2
  • Đa dạng: Thêm firmware mod slimBOXtv 54
chú ý
1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của bạn và bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả!

2. Đừng quên làm điều này trước khi flash điện thoại của bạn hỗ trợ Chương trình đang ở sao lưu alpha và sử dụng dữ liệu hệ thống TWRP.
3. Nghiêm cấm xuất bản chương trình cơ sở trên các tài nguyên của bên thứ ba mà không có sự cho phép của chúng tôi hoặc cung cấp liên kết tới bài đăng này!
4. Nếu bạn tìm thấy bản dịch không chính xác, lỗi hoặc các vấn đề khác trong phần sụn, vui lòng gửi nhật ký cho chúng tôi (Cách thực hiện – sự kết hợp), video hoặc ảnh chụp màn hình.Bạn có thể viết thư cho điện báo Thảo luận về phần sụn của chúng tôi.

Cài đặt chương trình cơ sở
  1. Chương trình công cụ ghi đĩa qua USB – dạy.
  2. Đã cập nhật firmware, lưu dữ liệu vào công cụ ghi USB – dạy.
Chúng tôi kiểm tra phiên bản chương trình cơ sở gốc trong cài đặt. Phiên bản 1.3 trở xuống có phần sụn không được mã hóa! Phần sụn được mã hóa cho phiên bản 1.4 trở lên!

Đối với không được mã hóa

Để được mã hóa