Thông tin thiết bị Phần cứng

Thông tin thiết bị Phần cứng

Phiên bản: 5.12

giới thiệu ngắn gọn:

Hiển thị thông tin về thiết bị, bao gồm các thành phần phần cứng.
Kiểm tra màn hình, màn hình cảm ứng, camera, cảm biến…

Đa dạng:

  • Nền tảng SDK Android được nâng cấp lên cấp 31
  • Tính năng phát hiện CPU và thành phần đã được cập nhật
  • Thêm biểu tượng đơn sắc cho Android 13

Tải xuống

Translate »