Tốc độ CPU

Tốc độ CPU

Phiên bản: 1.0.9

giới thiệu ngắn gọn:

Giúp bạn thay đổi tốc độ xử lý dễ dàng.

Đa dạng:

  • Đã thêm hỗ trợ chủ đề tối.
  • Cải tiến giao diện người dùng nhỏ
  • Chính sách bảo mật được cập nhật

Tải xuống

Translate »