Trình phát video Nova

Trình phát video Nova

Phiên bản: 6.2.67

Mô tả ngắn:

Trình phát video phổ biến dành cho các hộp giải mã đa phương tiện trên Android TV với mã nguồn mở.

Thay đổi:

  • Cập nhật biểu tượng Android TV để đáp ứng yêu cầu của Google Play
  • sửa biểu tượng thông báo

Tải xuống