Rom MINIX Neo U9-H

MINIX Neo U9-H

  • phiên bản slimBOXtv: 9.13
  • Phiên bản vá có sửa lỗi: 9.13.2
  • CPU: Amlogic S912
  • GPU: Mali T820MP3
  • Thay đổi: Đã thêm phần mềm slimBOXtv
Chú ý
1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của bạn, mọi thứ đều có nguy cơ và rủi ro của riêng bạn!

2. Đừng quên làm trước khi flash hỗ trợ các chương trình trong Sao lưu Alpha và dữ liệu hệ thống sử dụng TWRP.
3. Nghiêm cấm đăng chương trình cơ sở lên tài nguyên của bên thứ ba mà không có sự cho phép của chúng tôi hoặc cung cấp liên kết tới bài đăng này!
4. Nếu bạn tìm thấy bản dịch không chính xác, lỗi hoặc các sự cố khác trong phần sụn, hãy gửi nhật ký cho chúng tôi (cách thực hiện – liên kết), video hoặc ảnh chụp màn hình. Bạn có thể viết thư cho điện tín để thảo luận về phần sụn của chúng tôi.

Cài đặt chương trình cơ sở
  1. Thông qua chương trình Công cụ ghi USB – hướng dẫn.
  2. Cập nhật chương trình cơ sở với tính năng lưu dữ liệu trong USB Burning Tool – hướng dẫn.
Flash bằng mỏ hàn!