Tổng chỉ huy

Tổng chỉ huy

Phiên bản: 3,50

Mô tả ngắn:

Trình quản lý tệp hai bảng cho Android.

Thay đổi:

  • mở các tệp văn bản có kích thước bất kỳ trong trình chỉnh sửa sau khi hiển thị cảnh báo “Hết bộ nhớ”
  • mục menu ngữ cảnh của trình phát đa phương tiện mới để chia sẻ các bản nhạc (“Gửi”)
  • khả năng hiển thị bìa album của các tệp nhạc dưới dạng hình thu nhỏ trong chương trình chính
  • kích thước tệp được hiển thị với nhiều số hơn nếu có thể
  • Menu ngữ cảnh Mở bằng/Gửi: dấu trang cho các ứng dụng được sử dụng thường xuyên (hiển thị ở trên cùng)

Tải xuống